BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 8, broj 1, jun 2017.

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI
 
Mogućnosti detekcije i karakterizacije epileptogenih lezija primjenom magnetne rezonance jačine 1,5T i 3,0T

Siniša Vujmilović, Saša Vujnović, Violeta Kovačević-Dragosavljević,
Zoran Vujković, Davorka Katana, Dragana Grujić-Vujmilović

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):1-8 doi:10.7251/BII1701001V

Kompletan tekst PDF

 

Prisustvo depresije kod bolesnika sa hroničnim subjektivnim tinitusom

Siniša Šolaja, Branislava Ćurčić, Radmila Balaban, Siniša Ristić,
Miroslav Obrenović, Gabrijela Šolaja, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):9-16 doi:10.7251/BII1701009S

Kompletan tekst PDF

 

Ehokardiografija u ranoj detekciji poremećaja funkcije desne komore pri promjeni volumena krvi kod bolesnika na hemodijalizi

Tamara Kovačević-Preradović, Bosiljka Vujisić-Tešić,
Vlastimir Vlatković, Milan Preradović

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):17-25 doi:10.7251/BII1701017K

Kompletan tekst PDF

 

Percepcija bolesti, odnos prema faktorima rizika i zadovoljstvо pruženom zdravstvenom njegom bolesnika sa infarktom miokarda

Erna Dardagan, Rade Đević, Maja Račić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):26-31 doi:10.7251/BII1701026D

Kompletan tekst PDF

 

Procjena kvaliteta života vezanog za zdravlje kod odraslih pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa

Kosana Stanetić, Maja Račić, Vesna Kević

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):32-41 doi:10.7251/BII1701032S

Kompletan tekst PDF

 

Kvalitet života u odnosu na radni status bolesnika sa dijabetesom

Vesna Krstović Spremo, Maja Račić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):42-50 doi:10.7251/BII1701042K

Kompletan tekst PDF

 

Učestalost i simptomatologija izmijenjene vaginalne flore kod žena na području opštine Foča

Danijela Stanković, Rada Mrgud, Ružica Lukić,
Miroslav Ristanović, Slobodanka Đukić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):51-56 doi:10.7251/BII1701051S

Kompletan tekst PDF

 

Potreba za ortodontskim liječenjem kod djece u Foči

Tanja Ivanović, Dragan Ivanović, Predrag Nikolić,
Ljiljana Stojanović, Marina Milinković, Bojan Joksimović

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):57-62 doi:10.7251/BII1701057I

Kompletan tekst PDF

 

Bolničke infekcije – znanja, stavovi i informisanost učenika i studenata zdravstvenog smjera

Ljubiša Kucurski, Boris Baković, Jelena Mumović,
Amela Gušo, Stana Tomić, Sanja Gojković

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):63-68 doi:10.7251/BII1701063K

Kompletan tekst PDF

 

Motivacija za učenje u zavisnosti od pola i uzrasta učenika

Ranka Perućica

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):69-74 doi:10.7251/BII1701069P

Kompletan tekst PDF

 

Karakteristike prvog seksualnog odnosa kod adolescenata

Marjana Bogdanović, Čedomir Šagrić,
Olivera Radulović, Sonja Antonijević

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):75-82 doi:10.7251/BII1701075B

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Nutritivni status kod starih osoba

Jelena Pavlović, Sandra Joković,
Natalija Hadživuković, Snežana Vilotić, Rade Đević

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):83-89 doi:10.7251/BII1701083P

Kompletan tekst PDF

 

Metode ispitivanja i pokazatelji kvaliteta života

Sandra Joković, Jelena Pavlović,
Natalija Hadživuković, Rade Đević, Snežana Vilotić

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):90-94 doi:10.7251/BII1701090J

Kompletan tekst PDF

 

 

PISMO UREDNIKU

 

Arterijske mikrokalcifikacije i insuficijencija arteriovenske fistule

Nenad Petković, Radoslav Gajanin, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2017; 8(1):95-96 doi:10.7251/BII1701095P

Kompletan tekst PDF