BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 7, broj 2, decembar 2016.

IZ UREDNIŠTVA

 

„Biomedicinska istraživanja“ proglašena za najbolji naučni časopis u 2016. godini

Siniša Ristić

Kompletan tekst PDF

 

 

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI

 

Insulinska rezistencija, sistemska inflamacija i aterogeni faktori rizika kod bolesnika sa koronarnom bolešću i različitim hiperglikemijskim statusom

Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković, Snježana Popović-Pejičić,

Gabrijela Malešević

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):90-97 doi:

10.7251/BII1602090S

Kompletan tekst PDF

 

Uticaj dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu gojaznih bolesnika sa hipertenzijom

Milena Todorović, Zdenka Gojković, Marina Ćuković, Vladimir Marković

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):98-103 doi: 10.7251/BII1601006P

Kompletan tekst PDF

 

Izbor optimalne operativne procedure u liječenju povreda jetre

Božo Krivokuća, Zoran Mavija, Darko Golić, Nada Banjac,

Peđa Kovačević, Svetozar Krivokuća

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):104-111 doi: 10.7251/BII1601011K

Kompletan tekst PDF

 

Porođaj nakon carskog reza i perinatalni ishod novorođenčadi

Vladimir Čančar, Radenko Ivanović, Radoslavka Lečić,

Olivera Čančar, Dragana Puhalo Sladoje

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):112-117 doi: 10.7251/BII1601021J

Kompletan tekst PDF

 

Značaj procjene anksioznosti kod oralno-hirurškog zahvata

Lejla Ibrahimagić-Šeper, Edin Selimović, Mirza Oruč

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):118-124 doi: 10.7251/BII1601027M

Kompletan tekst PDF

 

Značaj korelacije između koeficijenta anksioznosti DASR i kardio-vaskularnog
odgovora kroz praćenje vitalnih parametara kod oralno hirurške intervencije

Lejla Ibrahimagić-Šeper, Belma Pojskić, Edin Selimović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):125-133 doi: 10.7251/BII1601033C

Kompletan tekst PDF

 

Navike u ishrani i erozije zuba kod djece

Milica Šipovac, Bojan Petrović, Milica Božić, Kristina Vicko

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):134-140 doi: 10.7251/BII1601041N

Kompletan tekst PDF

 

Sposobnost vizuelnog i auditivnog pamćenja kod djece mlađeg školskog uzrasta

Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Andrijana Bakoč, Olivera Kalajdžić,
Slađana Ćalasan, Bojana Vuković, Gorica Vuksanović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):141-148 doi: 10.7251/BII1601051S

Kompletan tekst PDF

 

Viktimizacija i neformalni osuđenički sistem u maloletničkom zatvoru

Goran Krstajić, Gorica Vuksanović, Bojan Joksimović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):149-155 doi: 10.7251/BII1601058V

Kompletan tekst PDF

 

Nejednakosti u korišćenju usluga doktora porodične medicine i doktora
specijaliste u Republici Srpskoj

Slađana Šiljak, Janko Janković, Jelena Niškanović, Slavenka Janković

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):156-167 doi: 10.7251/BII1601058V

Kompletan tekst PDF

 

Neodgovarajuće propisivanje lijekova starijim osobama u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti

Neda Jotanović, Lana Nežić, Marko Vučen, Dušica Lakić, Biljana Đukić, Danijela Mandić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):168-177 doi: 10.7251/BII1601058V

Kompletan tekst PDF

 

Analiza rezultata javnozdravstvene kontrole kontaminanata i ostataka antibiotika u
uzorcima mesa i proizvoda od mesa u Republici Srpskoj

Vesna Petković, Slobodan Stanić, Milena Todorović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):178-183 doi: 10.7251/BII1601058V

Kompletan tekst PDF

 

 

PRETHODNO SAOPŠTENJE

 

Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije

Đuka Ninković Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević,

Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):184-191 doi: 10.7251/BII1601064R

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RAD

 

Naučno nepoštenje. Prevare – najteži prekršaji etike nauke

Gordana Bogdanović, Ljiljana Vučković-Dekić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(2):192-75 doi: 10.7251/BII1601071O

Kompletan tekst PDF