BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 7, broj 1, jun 2016.

ORIGINALNI RADOVI

 

Uloga porodice u liječenju bolesnika sa shizofrenijom

Vladimir Stojičić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):1-5 doi: 10.7251/BII1601001S

Kompletan tekst PDF

 

Uticaj zamora na akustičke karakteristike glasa kod vokalnih profesionalaca

Mirjana Petrović-Lazić, Nadica Jovanović-Simić, Ivana Šehović, Slađana Ćalasan

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):6-10 doi: 10.7251/BII1601006P

Kompletan tekst PDF

 

Specifičnost i senzitivnost biomarkera balkanske endemske nefropatije

Marijana Kovačević, Dragana Pavlović, Zlatko Maksimović,
Slobodan Marić, Siniša Ristić, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):11-20 doi: 10.7251/BII1601011K

Kompletan tekst PDF

 

Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za
dječje bolesti Banja Luka

Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić, Duška Jović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):21-26 doi: 10.7251/BII1601021J

Kompletan tekst PDF

 

Albuminurija i intima-media kompleks karotidnih arterija kao surogat markeri
ateroskleroze kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa

Gabrijela Malešević, Snježana Popović-Pejičić, Valentina Soldat-Stanković, Siniša Stanković

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):27-32 doi: 10.7251/BII1601027M

Kompletan tekst PDF

 

Anatomske karakteristike arterijske vaskularizacije dorzalne strane stopala

Branislava Ćurčić, Radmila Balaban-Đurević, Siniša Šolaja,
Radmil Marić, Dražan Erić, Gabrijela Šolaja

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):33-40 doi: 10.7251/BII1601033C

Kompletan tekst PDF

 

Kvalitet života pacijenata nakon implantacije totalne endoproteze koljena i
medicinske rehabilitacije

Tatjana Nožica Radulović, Milica Lazović, Goran Talić, Siniša Ristić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):41-50 doi: 10.7251/BII1601041N

Kompletan tekst PDF

 

Upotreba alkohola kod učenika srednjih škola

Mira Spremo, Nada Letić, Tatjana Marković-Basara

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):51-57 doi: 10.7251/BII1601051S

Kompletan tekst PDF

 

Ispitivanje znanja studenata medicine o faktorima rizika za metabolički sindrom

Maja Vuković, Miloš Maksimović, Srđan Mašić, Miloš Vasiljević, Milan Kulić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):58-63 doi: 10.7251/BII1601058V

Kompletan tekst PDF

 

 

PRETHODNO SAOPŠTENJE

 

Komorbiditeti kod oboljelih od reumatoidnog artritisa

Ivan Radić, Verica Prodanović, Marijana Kovačević, Snežana Mališ, Nikolina Dukić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):64-70 doi: 10.7251/BII1601064R

Kompletan tekst PDF

 

 

PRIKAZI BOLESNIKA

 

Glutealni kompartment sindrom kao posljedica traumatske rupture gornje glutealne arterije

Đemil Omerović, Ismet Gavrankapetanović, Faris Gavrankapetanović,
Amel Hadžimehmedagić, Faruk Lazović, Amir Ahmetović

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):71-75 doi: 10.7251/BII1601071O

Kompletan tekst PDF

 

Faktori koji utiču na ishod liječenja sindroma kaude ekvine

Tatjana Bućma, Zorislava Bajić, Milada Nalesnik, Tatjana Boškić

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):76-81 doi: 10.7251/BII1601076B

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RAD

 

Bolesti usta i zuba kod starih

Nedeljka Ivković, Brankica Davidović, Maja Račić, Đorđe
Božović, Dijana Popović-Grubač, Marko Milosavljević

Biomedicinska istraživanja 2016; 7(1):82-89 doi: 10.7251/BII1601082I

Kompletan tekst PDF