BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 6, broj 2, decembar 2015.

ORIGINALNI RADOVI

Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević,
Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):83-89 doi: 10.7251/BII1502083G

Kompletan tekst PDF

Analiza kognitivnog deficita u subakutnoj fazi insulta: korelacija sa anatomskom lokalizacijom lezije

Zlatan Stojanović, Sanja Vukadinović Stojanović, Goran Spasojević

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):90-98 doi: 10.7251/BII1502090S

Kompletan tekst PDF

Primjena cistatina C u određivanju jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):99-105 doi: 10.7251/BII1502099R

Kompletan tekst PDF

Faktori rizika za nastanak raka grlića materice

Jadranka Pešević-Pajčin, Brankica Galić, Snježana Šipka, Žani Banjanin

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):106-114 doi: 10.7251/BII1502106P

Kompletan tekst PDF

Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa demografskim, porodičnim i psihosocijalnim faktorima

Dragan Jovanović, Milan Novaković, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):115-121 doi: 10.7251/BII1502115J

Kompletan tekst PDF

Odnos između intenziteta ispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti sa samoefikasnošću adolescenata

Ivana Jovanović, Gorica Vuksanović, Snežana Medenica, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):122-128 doi: 10.7251/BII1502122J

Kompletan tekst PDF

Uticaj korišćenja protokola „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ na procenu tegoba i hitnosti pacijenta

Slavoljub Živanović, Suzana Stanković

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):129-137 doi: 10.7251/BII1502129Z

Kompletan tekst PDF

Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Olivera Kalajdžić, Gorica Vuksanović, Ljiljana Rašević, Andrijana Pavlović,

Bojana Mastilo, Ivana Zečević, Slađana Ćalasan, Bojana Vuković

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):138-145 doi: 10.7251/BII1502138K

Kompletan tekst PDF

 

PREGLEDNI RADOVI

Rekurentne infekcije mokraćnih puteva: antimikrobna i imunoaktivna profilaksa

Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):146-156 doi: 10.7251/BII1502146DJ

Kompletan tekst PDF

Autoimunski hepatitis: savremeni stavovi o dijagnostici i lečenju

Tamara Alempijević

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):157-163 doi: 10.7251/BII1502157A

Kompletan tekst PDF

Zahvalnost recezentima

Biomedicinska istraživanja 2015; 6(2):164

Kompletan tekst PDF