BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 5, broj 2, decembar 2014.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Uloga pola i endotela u relaksantnom efektu pinacidila na izolovanim krvnim sudovima normotenzivnih i spontano hipertenzivnih pacova

Dragana Drakul, Dragana Sokolović, Nataša Miletić, Milan Kulić,
Stevanka Đorđević, Vladimir Lj. Jakovljević, Slobodan R. Milovanović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):1-8 doi: 10.7251/BII1402001D

Kompletan tekst PDF

Rezolucija ST segmenta kao prognostički marker pojave ranih neželjenih kardiovaskularnih događaja poslije infarkta miokarda

Srđan Lozo

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):9-15 doi: 10.7251/BII1402009L

Kompletan tekst PDF

Senzitivnost parametara konfokalne skening laser oftalmoskopije kod pacijenata sa glaukomom u odnosu na zdravu populaciju

Bojana Markić, Milka Mavija, Emira Ignjatić, Vesna Ljubojević

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):16-24 doi: 10.7251/BII1402016M

Kompletan tekst PDF

Sideropenijska anemija u generativnom periodu žena: rezultati istraživanja u Domu zdravlja Banja Luka

Biljana Đukić, Sandra Hotić Lazarević, Daliborka Tadić, Dalibor Mihajlović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):25-29 doi: 10.7251/BII1402025DJ

Kompletan tekst PDF

Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić, Svjetlana Milanović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):30-38 doi: 10.7251/BII1402030P

Kompletan tekst PDF

Neoperativnо liječenje ekstenzionih suprakondilarnih preloma humerusa-tip III ortopedskom repozicijom
kod djece

Mirko Raković, Mirko Šatara, Zoran Rakonjac, Vlado Mirošljević

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):39-43 doi: 10.7251/BII1402039R

Kompletan tekst PDF

Značaj ultrazvučnog skrininga za dijagnostiku i liječenje razvojnog poremećaja kuka

Marinko Domuzin, Slavko Grbić, Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Darko Jović, Milorad Maran, Milan Grubor, Milić Lazić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):44-51 doi: 10.7251/BII1402044D

Kompletan tekst PDF

Determinante stavova studenata medicine i zdravstvene njege prema osobama sa ometenošću

Andrijana Pavlović, Bojana Mastilo, Branislav Brojčin, Olivera Kalajdžić, Ljiljana Rašević

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):52-59 doi: 10.7251/BII1402052P

Kompletan tekst PDF
 
 

PRIKAZ SLUČAJA

 

Primarni ekstraskeletalni Ewing-ov sarkom torakalnog zida – prikaz bolesnika

Ljubomir Stajčić, Saša Vujnović, Violeta Kovačević Dragosavljević, Daliborka Marić, Dragana Tomić, Siniša Vujmilović, Dragan Stojanov

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):60-64 doi: 10.7251/BII1402060S

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RAD

 

Pušenje i alkoholizam: učestalost u populaciji studenata

Mirjana Stojanović-Tasić, Anita Grgurević, Jovana Cvetković, Goran Trajković

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):65-71 doi: 10.7251/BII1402065S

Kompletan tekst PDF

Nedostaci sadašnjeg sistema vrednovanja naučnika – kako ga usavršiti?

Ljiljana Vučković-Dekić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(2):72-76 doi: 10.7251/BII1402072V

Kompletan tekst PDF