BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 5, broj 1, jun 2014.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Uticaj porodičnih i psihopatoloških činilaca na silovanje

Milan Novaković, Milan Kulić, Vesna Despotović,
Jovana Marić – Burmazević, Snežana Medenica, Dragan Jovanović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):1-9 doi: 10.7251/BII1401001N

Kompletan tekst PDF

Porodični i partnerski odnosi kao protektivni faktori suicidalnih misli

Dijana Sulejmanović, Tatjana Dragišić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):10-15 doi: 10.7251/BII1401010S

Kompletan tekst PDF

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti i ishod reperfuzione terapije nakon
infarkta miokarda sa ST elevacijom

Srđan Lozo

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):16-23 doi: 10.7251/BII1401016L

Kompletan tekst PDF

Biopsija bubrega kod bolesnika sa dijabetesom (iskustvo Nefrološkog odjela
Klinike za unutrašnje bolesti UKC Banjaluka)

Milorad Grujičić, Gordana Basta- Jovanović, Aleksandra Salapura,
Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):24-29 doi: 10.7251/BII1401024G

Kompletan tekst PDF

Promjene spermiograma kod bolesnika sa mumps orhitisom

Tatjana Roganović, Vladimir Krivokuća

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):30-36 doi: 10.7251/BII1401030R

Kompletan tekst PDF

 

 

PRIKAZ BOLESNIKA

 

Maksilarni drugi molar sa pet korijenskih kanala – prikaz bolesnika

Dajana Nogo-Živanović, Ljiljana Kulić, Jelena Krunić, Nikola Stojanović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):37-41 doi: 10.7251/BII1401037N

Kompletan tekst PDF

Velika cista jajnika kod djece: diferencijalno dijagnostički problem – prikaz slučaja

Mirko Raković, Zoran Rakonjac, Mirko Šatara, Slavko Grbić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):42-46 doi: 10.7251/BII1401042R

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLED LITERATURE
 
Bubreg i hipertenzija

Dijana B.Jovanović

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):47-58 doi: 10.7251/BII1401047J

Kompletan tekst PDF

Anti-vakcinalni pokreti i naučna medicina

Srđa Janković

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):59-65 doi: 10.7251/BII1401059J

Kompletan tekst PDF

 
 
ZA PRAKSU
 
Karakteristike termomineralnih voda Višegradske banje i njihova terapijska primjena

Dušana M. Bukvić, Igor Sladojevic, Siniša Ristić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):66-70 doi: 10.7251/BII1401066B

Kompletan tekst PDF

 
 
EDUKATIVNI ČLANAK

Kako se piše naučno/stručni rad

Ljiljana Vučković-Dekić

Biomedicinska istraživanja 2014; 5(1):71-76 doi: 10.7251/BII1401071V

Kompletan tekst PDF