BIOMEDICINSKA  ISTRAŽIVANJA

Godište 4, broj 2, decembar 2013.

 

ORIGINALNI RADOVI

 

Povećana izraženost receptora vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u recidivu
karcinoma dojke

Zdenka Gojković, Zoran Aleksić, Brano Topić, Ivanka Rakita,Predrag Dašić,
Marina Vižin, Aleksandar Guzijan, Milka Vještica, Dalibor Grahovac

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):1-7 doi: 10.7251/BII1302001G

Kompletan tekst PDF

Uticaj sociodemografskih faktora na strukturu ličnosti štićenika Kazneno popravnog
zavoda u Foči koji nisu počinili ubistvo

Dragan Jovanović, Snežana Medenica, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):8-16 doi: 10.7251/BII1302008J

Kompletan tekst PDF

Senzibilitet prstiju dominantne i nedominantne ruke

Slavko Grbić, Marinko Domuzin, Aleksandra Grbić,
Olivera P. Spasojević, Zoran Obradović

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):17-23 doi: 10.7251/BII1302017G

Kompletan tekst PDF

Skrining osteoporoze u dobojskoj regiji primjenom ultrazvučne denzitometrije
petne kosti

Aleksandra Hadžiavdić, Nikola Gavrić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):24-29 doi: 10.7251/BII1302024H

Kompletan tekst PDF

Značaj stacionarne fizikalne terapije i rehabilitacije za kvalitet života pacijenata
nakon ugradnje totalne endoproteze zgloba kuka

Tatjana Nožica-Radulović, Tatjana Bućma,
Jelena Stanković, Igor Sladojević

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):30-37 doi: 10.7251/BII1302030N

Kompletan tekst PDF

Rezultati procesa rehabilitacije pacijenata poslije operacije lumbalne diskus hernije u
Rehabilitacionom centru Vilina Vlas, Višegrad

Dušana M. Bukvić, Milorad R. Jevtić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):38-43 doi: 10.7251/BII1302038B

Kompletan tekst PDF

 

 

PRIKAZ BOLESNIKA

 

Konjunktivalna displazija u pterigijumu – prikaz bolesnika

Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Milka Mavija, Ljilja Amidžić

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):44-47 doi: 10.7251/BII1302044L

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLED LITERATURE

 

Tumorski markeri

Slavica Ristić, Dragana Puhalo-Sladoje, Dragana Tošović

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):48-60 doi: 10.7251/BII1302048R

Kompletan tekst PDF

Terapijsko plivanje

Milomir Trivun, Jovica Tošić, Vladan Marković

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):61-66 doi: 10.7251/BII1302061T

Kompletan tekst PDF

 

 

ZA PRAKSU

 

Teškoće sa kojima se susreću porodice dece sa posebnim potrebama u sadašnjem trenutku

Jasmina Karić, Snežana Medenica, Iva Miličević

Biomedicinska istraživanja 2013; 4(2):67-72 doi: 10.7251/BII1302067K

Kompletan tekst PDF