CILJ I OBLAST

Osnovni cilj časopisa „Biomedicinska istraživanja” je da obezbijedi tribinu istraživačima, ljekarima i ostalim zdravstvenim radnicima iz regiona i cijelog svijeta za promovisanje i razmjenu rezultata i novina u oblasti medicinskih nauka i srodnih disciplina. Šireći informacije, znanja i iskustva iz svih oblasti medicine, stomatologije, zdravstvene njege, specijalne edukacije i rehabilitacije, časopis doprinosi poboljšanju zdravstvene zaštite stanovništva, liječenja i rehabilitacije oboljelih, a istovremeno stimuliše dalja istraživanja.

 

Besplatni primjerci časopisa šalju se bibliotekama medicinskih i srodnih fakulteta i drugih akademskih institucija.